Coronavirus – update

Beste ouder(s),    Er is nog steeds geen zekerheid of de school na de paasvakantie terug zal openen.    Daarom nemen we tijdens deze vakantie de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Onze juffen en meesters gaan op zoek naar gepaste nieuwe en haalbare leerstof. Deze zullen we bij heropstart van de school in …

Vrij CLB Limburg

Voor de ouders van de kleuters: Voor de ouders en/of leerlingen: Voor leerlingen basisonderwijs (vijfde en zesde leerjaar) : via website