Vrij CLB

Naam en adres:

VCLB (Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding) Zuid-Limburg
afdeling Sint-Truiden
Gazometerstraat 7 3800 Sint-Truiden
Tel. 011/58 62 10
onthaalsinttruiden@vclblimburg.be

De CLB-medewerkers voor onze school zijn:

Schoolarts: Caroline Versleegers
Contactpersoon – onthaalmedewerker: Nele Briers

Website van Vrij CLB Limburg