Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor alles wat in de school gebeurt.

Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Naam en adres:

V.Z.W. Het Blavierke
Stokstraat 1, 3800 Zepperen

Voorzitter: Richard Knapen
Penningmeester: Geert Reymen
Leden:
– Nadia Bex
– Ilse Weeghmans
– Benny Ruysen
– An-Sofie Ruyseveldt