Schoolraad

De schoolraad

De schoolraad wordt samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van het de leerkrachten, de ouders, de lokale gemeenschap en de directeur

De Schoolraad heeft:

 1. Informatierecht over alle aangelegenheden die weerslag hebben op het algemene schoolleven.
 2. Adviesbevoegdheid over algemene criteria inza­ke begeleiding en evaluatie van de leer­lingen, het beleid inzake experimenten en projecten.
 3. Overlegbevoegdheid over:
  • de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
  • algemene organisatie en werking van de school
 4. Instemmingbevoegdheid over:
  • vaststelling en wijziging van het schoolreglement
  • het leerlingenvervoer
  • de veiligheid en de gezondheid van de kinderen

Samenstelling :

Voorzitter: Martien Hendrix
Secretaris: Dirk Croes
Afgevaardigden van de personeelsleden: Martien Hendrix, Dirk Croes, Katrien Neven
Afgevaardigden van de ouders: leden van de ouderraad
Afgevaardigden van de lokale gemeenschap: Marijke Wintmolders, Emilie Schoofs, Valère Vanmechelen
Directie: Ellen Berden