Dagindeling

Een dag in de school

voormiddag: 8.25 – 12.15 uur
namiddag: 13:15 – 15:10 uur
woensdag: 8.25 – 11.20 uur

TOEZICHT / OPVANG IN DE SCHOOL

Op de 2 speelplaatsen is er 25 minuten toezicht door de leraren voor en na de lessen. Dit is telkens van 8 uur ‘s morgens tot 15.35 uur. Op woensdag is dit tot 11.45 uur.

Tijdens de speeltijden in de voor -en namiddag is er toezicht door de leraren. ‘s Middags kunnen we rekenen op de hulp van een wijkwerker.

De leerlingen hebben voor en na de uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

MIDDAGOPVANG

De kleuters kunnen hun meegebrachte boterhammen opeten in de kleutereetzaal. De kinderen van het lager onderwijs eten in de klas.