Regelgeving

SCHOOLBROCHURE

De schoolbrochure bestaat uit 3 onderdelen:
I.    Nuttige informatie & contactgegevens
II.   Pedagogisch project
III.  Schoolreglement
De inschrijving van uw kind op onze school houdt in dat u akkoord gaat met de volledige schoolbrochure.
Klik hier voor de schoolbrochure.
Klik hier voor de schooleigen afspraken.

ENGAGEMENTSVERKLARING KATHOLIEK ONDERWIJS

Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving. We presenteerden op ons congres onze nieuwe engagementsverklaring samen met onze partners.

Samen werken we aan katholieke dialoogscholen!

Lees de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.

ONDERWIJSREGELGEVING

Klik hier voor de infobrochure onderwijsregelgeving