Coronavirus – opvang tijdens schooluren

Beste ouder(s), Op school blijven de schooluren van toepassing. Dit wil zeggen: Elke ochtend ontvangen we de kinderen vanaf 8 uur op de speelplaats. Vanaf 12 uur hebben we middagpauze. Kinderen die een half dagje naar de noodopvang komen, kunnen afgehaald worden aan de poort. Op woensdag is dit vroeger, dan eindigt de opvang om …

Belangrijk bericht: Coronavirus

Naar aanleiding van de ministerraad dienen de scholen noodopvang te voorzien voor kinderen van ouders die in de zorg/sociale sector actief zijn.
Met deze bevraging willen we zicht krijgen op het aantal kinderen die geen andere mogelijkheid hebben dan gebruik te maken van deze noodopvang.