Coronavirus – opvang vanaf 20 april – vul dit zo snel mogelijk in

Om een zicht te krijgen op de nood aan opvang vanaf 20 april is er een bevraging opgesteld.

Vul deze zo vlug mogelijk in … dank u!

corona.hesbania.net