Coronavirus – attest voor opvang op school

Beste ouder(s),
 
Wij zien een enorme toename in onze opvang.
 
Het basisprincipe blijft dat ouders hun kinderen zo maximaal mogelijk thuis opvangen.
 
Wie kan er beroep doen op de noodopvang?
1) Kinderen van wie de ouder(s) een job heeft in een cruciale sector of essentiële dienst (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie…). Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.
2) Kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie.
3) Kinderen voor wie er echt geen andere opvangmogelijkheid is.
 
Vanaf maandag 4 mei 2020 vragen we om een attest van de werkgever. Indien dit niet meer lukt omwille van de feestdag kan dit nog tot 6 mei 2020 ingediend worden. Een voorbeeld kan je hier terugvinden.
 
Online inschrijven voor de noodopvang kan via corona.hesbania.net.
 
Wij appreciëren jullie inspanningen en beseffen dat het voor jullie ook een hele klus is!
 
Met vriendelijke groeten,
 
juf Ellen