De praatbox – rechtzetting afspraken

Beste ouders, lieve kinderen 
 
We willen even iets rechtzetten. 

In onze afspraken over de praatbox kan je lezen dat je enkel online mag komen als je een vraag hebt. Uiteraard zijn alle kinderen van een klas tijdens hun momentje op de praatbox welkom! Zorg wel dat je tijdig aangemeld bent. We starten met de kinderen die een vraag hebben. Vanaf het 3de leerjaar sturen we de vragen op voorhand naar de klasleerkracht. Het is de bedoeling dat de anderen kinderen de uitleg flink meevolgen. Als er nog tijd over is houden we een info rondje (Hoe lukt het thuis? Wil je nog iets kwijt?). 

De kleuterjuffen zullen vanaf volgende week nog 1 moment per week deelnemen aan de praatbox. 
 
Deelname aan de praatbox is niet verplicht. We wensen jullie een fijn weerzien en houden het zo nog even safe!
 
Met vriendelijke groet
 
Juf Ellen