Mededeling aan de ouders (27 april)

Beste ouder(s),

Vrijdagavond werd het nieuws meegedeeld dat de lessen vanaf 18 mei 2020 terug van start zullen gaan. Scholen krijgen de mogelijkheid om vrijdag 15 mei 2020 een testdag te draaien.

Op dit ogenblik zijn wij als school bezig om te kijken hoe we dit allemaal zullen aanpakken. We krijgen hierbij heel wat uitdagingen voorgeschoteld. Dit alles zal in de komende weken grondig overdacht en uitgewerkt worden.

Van zodra we meer weten zullen jullie op de hoogte gebracht worden. Jammer genoeg kunnen we op dit moment niet zeggen wanneer dit zal zijn. Wij als school doen ons uiterste best om dit zo snel als mogelijk rond te krijgen.

De school zal blijven voorzien in noodopvang. Tot op heden volgen we daar nog steeds de maatregel. De maatregel houdt in dat de school voor 3 groepen van gezonde leerlingen in school opvang voorziet.

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, …) uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.
  • Kinderen en jongen in het buitengewoon onderwijs en de onderwijsinternaten.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Juf Ellen